Komunikat Organizacyjny 2020

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY

 VARSOVIA 2020 – memoriał DAWIDA PRZEPIÓRKI

WARSZAWA 27-31.12.2020

 

Komunikat organizacyjny nr 2

ORGANIZATOR

Polski Związek Szachowy

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Turniej odbędzie się w dniach 27-31.12.2020 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9. Biuro zawodów w CKS czynne w dniu 27.12.2020 r. od godz. 8.30.

SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach festiwalu rozegrane zostaną turnieje:

– Kołowe z normą na IM i GM

– „A” – FIDE OPEN – od 2000 ELO; tempo 90’+30”

– „B” – FIDE OPEN – od 1600 do 2000 ELO; tempo 90’+30”

– „C” – FIDE OPEN – do 1600 ELO; tempo 60’+30”

Turnieje A,B i C zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Zawodnicy zagraniczni muszą mieć nadane FIDE Id.

Dopuszczalny czas spóźnienia na rundę wynosi 15 minut.

Planowane są dwa turnieje kołowe o normy IM i GM.

 

UCZESTNICTWO

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni po uprzednim zgłoszeniu oraz wniesieniu opłaty startowej jak w niniejszym komunikacie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia oraz rezerwację zakwaterowania należy kierować na adres e-mail: varsovia@pzszach.pl do dnia 13.12.2020 r.

OPEN A

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5700248473174016

OPEN B

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5673251114057728

OPEN C

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5736799181733888

 

KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH:

Opłata startowa:

Turniej kołowy – indywidualne zaproszenia

FIDE OPEN „A” – 200 zł lub 50 Euro

FIDE OPEN „B” – 160 zł lub 40 Euro

FIDE OPEN „C” – 120 zł lub 30 Euro

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z tytułem GM/WGM oraz IM/WIM.

Opłata startowa zawiera opłatę rankingową.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą zostać przyjęci do turnieju pod warunkiem wolnych miejsc i wpłaty opłaty startowej podniesionej o 50%.

ZAKWATEROWANIE *

Organizator rekomenduje skorzystanie z hotelu przy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9. na następujących warunkach:

 

– miejsce dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem 150 zł lub 35 EURO za dobę

– miejsce dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym bez śniadania 120 zł lub 30 EUR za dobę

– pokój 1-osobowy ze śniadaniem 210 zł lub 50 Euro

– pokój 1-osobowy bez śniadania 180 zł lub 40 Euro

 

* Gwarancja dostępności pokoi oraz ceny: do dnia 13 grudnia 2020.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu według stawek obowiązujących podczas turnieju. Uczestników wydarzenia zainteresowanych zmianą terminu, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.

 

PŁATNOŚCI

Startowe oraz zakwaterowanie należy wpłacać do dnia 13.12.2020 r. na konto PZSzach:

Alior Bank (PL) 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

Dla zawodników zagranicznych:

Polish Chess Federation
PL93 2490 0005 0000 4600 6216 6149 (waluta EUR)
Bank: Alior Bank, Warszawa
kod BIC: 
ALBPPLPW

NAGRODY

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie otrzymują puchary i medale a ponadto nagrody pieniężne
w wysokości:

Miejsce Kwota
Grupa A Grupa B Grupa C
I miejsce 5 000 1 500 1 000
II miejsce 4 000 1 000   700
III miejsce 3 000   700   600
IV miejsce 2 000   600   500
V miejsce    1 000   500   400
VI miejsce    800   400   300
VII miejsce    500   300   200
VIII miejsce    400   200   200
Najlepsza kobieta    300   300   200
Razem 17 000 5 500 4 100

 

Nagrody wypłacane są w złotówkach (PLN). Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z polskim systemem podatkowym, nagrody do 2 000 zł są zwolnione z podatku, pozostałe opodatkowane są w wysokości 10%.

Niezależnie od wyników w turnieju głównym, w grupie „C” przeprowadzona zostanie klasyfikacja odrębna klasyfikacja w następujących grupach wiekowych:

– grupa 13-14  lat (roczniki 2006,2007)

– grupa 11-12 lat (roczniki 2008, 2009)

– do lat 10 (rocznik 2010 i młodsi)

Najlepsi zawodnicy w tych kategoriach otrzymają puchary, medale, dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE:

 • W uzasadnionych szkoleniowo lub pod względem sportowym przypadkach organizator ma prawo dopuścić zawodników do innej grupy niż wskazuje ranking ELO FIDE.
 • Wyciąg z przepisów FIDE:

11.3.2.1. W trakcie rozgrywania partii, w strefie rozgrywek, zawodnik nie ma prawa posiadania telefonu komórkowego, ani jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego, poza zatwierdzonymi przez arbitra. Jednakże regulamin turniejowy może dopuszczać przechowywanie wymienionych urządzeń w oddzielnej teczce, torebce, czy innym pakunku zawodnika, ale pod warunkiem, że urządzenie jest całkowicie wyłączone. Pakunek ten musi być umieszczony w miejscu uzgodnionym z sędzią. Ponadto żaden z zawodników nie ma prawa ruszania tego pakunku w trakcie partii bez zgody sędziego.

11.3.2.2. Jeżeli nie ma wątpliwości, że zawodnik wziął ze sobą takie urządzenia do strefy rozgrywek, to przegrywa partię. Przeciwnik odnosi zwycięstwo. Regulamin turniejowy może określać inne, mniej surowe kary.

11.3.3. Arbiter może zażądać, żeby zawodnik pozwolił sprawdzić swoje ubranie, teczkę lub inne przedmioty oraz zgodził się na przeprowadzenie kontroli osobistej, co powinno być dokonane dyskretnie z zachowaniem prywatności. Wzmiankowanej inspekcji może dokonać osoba tej samej płci co zawodnik, którą może być arbiter lub upoważniona przez niego osoba. Jeżeli zawodnik odmówi współpracy w tej kwestii, to arbiter powinien podjąć działania w zgodzie z art. 12.9.

 • Zawodnicy mają prawo odwołać się od decyzji sędziego rundowego lub zastępcy sędziego głównego do sędziego głównego. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
 • Reklamacje dotyczące wyników partii można zgłaszać w ciągu 30 minut od zakończenia partii, jednak w dwóch ostatnich rundach, nie później niż 10 minut po zakończeniu rundy.
 • Kojarzenia kolejnych rund będą publikowane bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii w rundzie.
 • Ocena wyników

Ustalanie kolejności w zawodach

– liczba punktów,

– Buchholz zredukowany 1,

– Buchholz,

– bezpośredni pojedynek,

– liczba zwycięstw,

– liczba zwycięstw czarnymi.

 

 • W czasie partii zawodnicy nie mogą prowadzić żadnych rozmów, w tym także – w palarni i na korytarzach.
 • Nieletni uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.
 • Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Zawodnicy, którzy mają uregulowaną opłatę startową (OK na liście startowej) nie muszą dodatkowo potwierdzać obecności.
 • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
 • W związku z ograniczeniami rządowymi dotyczącymi pandemii covid liczba zawodników może zostać ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW

 

TURNIEJE A, B i C

 

 

Dzień Godzina Runda
27.12 9.45 Otwarcie
27.12 10.00 I runda
27.12 16.00 II runda
28.12 10.00 III runda
28.12 16.00 IV runda
29.12 10.00 V runda
29.12 16.00 VI runda
30.12 10.00 VII runda
30.12 16.00 VIII runda
31.12 10.00 IX runda
31.12 13.30 Zakończenie

 

SERWISY TURNIEJOWE

OPEN A

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5700248473174016

OPEN B

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5673251114057728

OPEN C

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5736799181733888